• Novinky

    • Oznam pre maturantov
     • Oznam pre maturantov

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol o tom, že sa v aktuálnom školskom roku 2020/2021 ruší externá časť maturitnej skúšky.

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

     • Externé štúdium na našej škole

      Máte výučný list a chceli by ste si dorobiť maturitu?

      Nedokončili ste stredoškolské štúdium a chýba Vám maturita?

      V našej škole poskytujeme vzdelávanie modernou formou, a to dištančne - prostredníctvom školského e-learningového systému.

      Prijímame študentov bez obmedzenia veku alebo vzdialenosti od miesta sídla školy !

    • Externé štúdium na našej škole
    • Naša škola medzi najlepšími na Slovensku ...
     • Naša škola medzi najlepšími na Slovensku ...

      Výsledky rebríčka hodnotenia NÚCEMu

      Súkromná stredná odborná škola Bytča sa umiestnila v rebríčku 20 najlepších stredných škôl, ktoré ktoré vyhodnotil NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) ako najlepšie v pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.

      Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2017 až 2019, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl. Medzi týmito najlepšími boli len tri súkromné školy, pričom naša škola sa umiestnila na druhom mieste. Spomedzi všetkých celkovo na ôsmom.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4319699