• Krúžky

  • Okrem výchovy a vzdelávania, čo je prioritou našej školy, organizujeme aj bohatú mimoškolskú činnosť na našej škole. Touto činnosťou si žiaci prehlbujú svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a taktiež pestujú vlastné záujmy a záľuby.

   Aj v školskom roku 2018/2019 pripravujeme rôzne záujmové krúžky.

    

   Od septembra budú k dispozícii:

   1. Nechtový dizajn

   2. Krúžok anglického jazyka

   3. Krúžok nemeckého jazyka

    

   Ďalšie krúžky sa otvoria podľa záujmu študentov.

  • zatiaľ žiadne údaje